Dağılım ve Olasılıklar

DAĞILIMI SAPTAMAK
 
Oynanan kartları dörtlü gruplar halinde saymak, dışarda kalanların miktarı doğru tesbit edilse dahi, kötü bir alışkanlıktır. Bir rengin el ve yerdeki toplamını bulmak ve oynananları dikkatle saymak yeterli görülüyorsa, gerekli analiz yapılamıyacağı için briçin sıradan bir oyundan farkı kalmaz. 
 
Briç oyuncusu dışardaki dağılımı bulmaya yönelik bir sayım yapmalıdır. Bunun yolu, bir rengi oynarken dışardakileri eşit miktarda dağıtmak ve iştirak adedine bakarak, kimde kaç tane olduğunu saptamaktır. Böylece üç renkte sayım yapıldığında, dördüncü renk oynanmadan dışardaki dağılımı öğrenilecektir! Bu uygulamayı alışkanlık haline getirmiş iyi bir oyuncu hiç zorlanmadan ve özel bir dikkat sarfetmeden, her oyunun sonunda herkesin dağılımını tesbit eder.

Email:

        hit counter